Walne Zebranie Członków Klubu 29.02.2020

ZAPRASZAMY do udziału w spotkaniu.
podsumujemy sobie rok 2019, omówimy sobie jakie wyzwania są na 2020 i POROZMAWIAMY 🙂
Potwierdzam miejsce Zebrania – sala konferencyjna CSiR przy ul. Legionów 3a
zebranie_20200229