Statut Klubu LKS OLYMP Błonie
wraz ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu Członków 2018r.