Treść jednolita wraz ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu Członków 23 czerwca 2023 roku.
Statut_1_strona

Statut_2_strona

Statut_3_strona

Statut_4_strona

Statut_5_strona

Statut_6_strona

Statut_7_strona

Stary Statu wraz ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu Członków 2018r.
Statut Klubu LKS OLYMP Błonie