W nowym sezonie dla ułatwienia przyjęcia nowych członków w poczet klubu udostępniamy deklarację członkowską. Wystarczy ją wypełnić, dostarczyć do nas oraz opłacić składkę członkowską. Pamiętamy jednak, że o przyjęciu do Klubu decyduje każdorazowo Zarząd, który potwierdza oficjalnie o tym fakcie swoim głosowaniem.

Pobierz deklarację członkowską

Wysokość składek oraz numer konta gdzie można uiścić opłaty członkowskie za rok 2024′.

    • 300 PLN

Bank PEKAO SA I Oddział w Błoniu
Nr rachunku: 51 1240 2164 1111 0000 3561 7161
(!) z dopiskiem: Składka członkowska LKS OLYMP za 2024 imię nazwisko SEKCJA KLUBOWA

    • 400 PLN

Bank PEKAO SA I Oddział w Błoniu
Nr rachunku: 51 1240 2164 1111 0000 3561 7161
(!) z dopiskiem: Składka członkowska LKS OLYMP za 2024 imię nazwisko SEKCJA KLUBOWA

    • 50 PLN (dzieci i młodzież ucząca się maksimum w szkole średniej)
    • 100 PLN (młodzież studiująca)

Bank PEKAO SA I Oddział w Błoniu
Nr rachunku: 51 1240 2164 1111 0000 3561 7161
(!) z dopiskiem: Składka członkowska LKS OLYMP za 2024 imię nazwisko SEKCJA KLUBOWA