Walne Zebranie Członków Klubu 2.04.2022 godz. 16.00

Zapraszamy w sobotę na Zebranie do sali konferencyjnej Centrum Sportu w Błoniu.
Piętro I, ul. Grodziska 15a w Błoniu.

– podsumujemy rok 2021,
– posumujemy wyniki ofert sportowych na 2022r,
– omówimy pierwsze miesiące funkcjonowania powiększonej sekcji gier umysłowych,
– rozpatrzymy dwie rezygnację z funkcji: Człona Zarządu oraz Sekretarza jakie wpłynęła do Klubu
– zdecydujemy o składzie Zarządu po złożonych rezygnacjach.

zebranie walne_2022_03_03_v2