kontynuacja rozmów na Walnym Zebraniu 8.10.2022 godz. 18.00

Zapraszamy na sobotę na kontynuację rozmów na Walnym.
zebranie walne_2022_10_08