Hala sportowa imienia Zygmunta Karlickiego

9 maja 2016r.  na sesji Rady Miejskiej w Błoniu przegłosowano jednogłośnie Uchwałę (zaprezentowaną osobiście przez Burmistrza Zenona Reszkę)

o NADANIU HALI SPORTOWEJ przy ulicy Lesznowskiej 15a. nazwy:
“Hala im. ZYGMUNTA KARLICKIEGO”.
Honorowymi Gośćmi tej historycznej dla Klubu sesji, były Żona i Córka Pana Zygmunta Karlickiego.

głosowanie Rady Miejskiej 9 maja 2016r.

głosowanie Rady Miejskiej 9 maja 2016r.