Władze Klubu LKS OLYMP wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 stycznia 2018r.

Prezes zarządu:
Grzegorz Wiśniewski

Członkowie Zarządu:

Piotr Karpiński – W-ce Prezes
Aleksandra Niwińska – Skarbnik
Grażyna Stańczuk – członek
Eliza Warmińska-Bartoszek – członek
Krystian Woźnicki – członek

Komisja rewizyjna:

Jerzy Syperek – przewodniczący
Robert Stańczak – członek
Karol Dudkiewicz – członek