Władze Klubu LKS OLYMP wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 9 stycznia 2015r.

Prezes:
Marcin Stępczyński

Członkowie Zarządu:
Piotr Karpiński – W-ce Prezes
Grzegorz Ferenc – Skarbnik
Roland Zakrzewski
Grażyna Stańczuk