Zajęcia tenisowe – nowe zasady korzystania z kortów

Od 8 maja 2020r powróciliśmy do zajęć tenisowych. Wszystkie grupy powróciły na kort.
Od piątku zaczęliśmy treningi oraz rekreację. W niedzielę wystartowały wyczekiwane przez Panów rozgrywki ligi deblowej.
Aby móc uczestniczyć w zajęciach należy stosować się do specjalnych zasad będących odpowiedzią na obowiązujące restrykcje sanitarne.
Prezentacja56

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WSZYsTKICH KLUBOWICZÓW LKS OLYMP BŁONIE korzystających z kortów przy ul. Lesznowskiej 15a od 8.05.2020r. do odwołania
(w związku z obostrzeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu epidemii w czasie trwania pandemii Covid-19).

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KLUBOWYCH RÓWNOZNACZNY JEST Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH ZASAD.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KORTÓW dot. KLUBU LKS OLYMP BŁONIE.

1) KAŻDORAZOWO przy wejściu na kort (trening, sparing, liga, rekreacja) uczestnik zajęć powinien OBOWIĄZKOWO wysłać informację (imię i nazwisko + z kim jest na korcie) pod numer telefonu 888 597 805 (wystarczy w jednym SMSsie od osoby reprezentującej daną grupę).
Klub ma obowiązek prowadzić rzeczywiste zestawienie graczy biorących udział w zajęciach
na wypadek konieczności przedłożenia tych informacji SANEPIDowi.
2) Gra na korcie może się odbywać TYLKO PRZY ROZSUNIĘTYCH ŚCIANACH BOCZNYCH, bez względu na porę dnia i temperaturę zewnętrzną. W przypadku opadów deszczu uniemożliwiających grę przy otwartych bokach trzeba przerwać grę, zasłonić je i opuścić kort (po realizacji pkt. 10).
3) Na jednym korcie mogą przebywać TYLKO klubowicze BIORĄCY UDZIAŁ w zajęciach w liczbie NIEPRZEKRACZAJĄCEJ:
a) czterech – sparing, rekreacja, liga lub
b) w przypadku treningów 4-ech + instruktor/trener.
4) Osoby towarzyszące graczom (w tym rodzice zawodników) nie mogą przebywać na kortach w czasie zajęć.
5) Każdy KLUBOWICZ korzystający z kortów, proszony jest o przynoszenie ze sobą PŁYNU DO ODKAŻANIA.
6) Zgodnie z wytycznymi PROSIMY o systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min. zajęć) – OBOWIĄZKOWO JEDNAK należy je odkazić PRZY WEJŚCIU na obiekt i PO ZAKOŃCZENIU GRY.
7) NIE MA MOŻLIWOŚCI korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC – jeśli otwarta jest hala) dlatego rekomendujemy PRZYCHODZENIE na obiekt tenisowy w stroju sportowym.
8) Żeby zapewnić BEZKONTAKTOWĄ WYMIANĘ GRACZY:
a) WCHODZIMY na korty ~5 minut po godzinie zegarowej zaczynających się zajęć oraz SCHODZIMY (przy zachowaniu pkt. 10) przed upływem pełnej godziny.
b) WCHODZIMY na korty DRZWIAMI dedykowanymi dla kort nr 1 i kort nr 2 (stosownie od tego z którego będziecie korzystać zgodnie z grafikiem zajęć). WYCHODZIMY z kortów przez otwarte ściany boczne kortów.
9) Korzystamy tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego. Nie ma możliwości pożyczania sprzętu klubowego oraz PROSIMY nie wymieniać się sprzętem prywatnym podczas zajęć.
10) Opuszczając kort OBOWIĄZKOWO SPRZĄTAMY PO SOBIE wszystkie butelki
i przedmioty osobiste. Miejsca i wyposażenie które było wykorzystane przez graczy (ławki, stół, tuby) muszą być ODKAŻONE NA KOŃCU ZAJĘĆ, przed opuszczeniem kortów każdej grupy.
11) Do odkażania rąk i przedmiotów na korcie można korzystać z płynów odkażających udostępnionych przez Klub w dozownikach (informacje
o kończeniu się środków zgłaszajcie SMSem pod numer: 502 360 218).
12) Prosimy graczy o pozostawianie plecaków i sprzętu na rozstawionych ławkach (1 ławka na gracza lub rodzinę grającą).
13) Graczy OBOWIĄZUJE zasłanianie twarzy do momentu dotarcia na dany kort, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
14) PIŁKI z których korzystacie powinny być wykorzystywane/przyporządkowane tylko do danego kortu (w przypadku treningów, do trenera).
15) REZYGNUJEMY z procedury „PODAWANIA SOBIE RĘKI” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głowy (nie macie podczas gry maseczek, więc ograniczajcie do minimum bliski kontakt).
16) Po zakończeniu gry należy NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIE obiekt (po realizacji pkt. 10) . Prosimy nie gromadzić się po zajęciach.
17) REKOMENDUJEMY grę bez zmian stron kortu (każdy gracz/gracze na swojej połowie kortu) przez cały czas obecności na zajęciach.

UWAGA!
Brak respektowania opisanych zasad (bazujących na Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz wytycznych Polskiego Związku Tenisowego) przez Klubowiczów może skutkować wstrzymaniem możliwości korzystania z obiektu przez konkretnych Klubowiczów lub nawet cały Klub do czasu cofnięcia obostrzeń. DLATEGO PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO OPISANYCH POWYŻEJ ZASADACH oraz innych zaleceń CSiR, który zarządza i użycza nam obiekt na realizację naszych statutowych aktywności.