ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 25.05.2019

ZAPRASZAMY na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu LKS Olymp Błonie.
Klubowicze widzimy się w sobotę 25 maja 2019r. o godzinie 17.00.
Najprawdopodobniej w sali konferencyjnej CSiR przy ul. Legionów 3a (I piętro).
W planie:
1. wybór prowadzącego Zebranie.
2. wybór protokolanta.
3. prezentacja wyników finansowych.
4. omówienie problemów roku ubiegłego
5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. ~godz. 18.00 przywitanie gości na Zebraniu z CSiR.
7. prezentacja osiągnięć i aktywności poszczególnych sekcji w 2018r.
8. dyskusja z CSiR.
9. wolne wnioski.
10. przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok 2018r.
11. zamknięcie zebrania.
zebranie_20190425