SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2018

Slajd1Przypominamy się Członkom Klubu o konieczności uiszczenia składek za rok 2018r. W przypadku braku wpłaty w terminie do 3. miesięcy od wymaganego terminu, Zarząd ma prawo skreślić taką osobę z aktualnej listy Członków.