Potwierdzenie terminu ZEBRANIA – 23.06.2021

Zapraszamy na Zebranie Członków Klubu w drugą datę komunikowaną Członkom czyli 23.06.2021 (środa).
zebranie