Już niedługo budowa hali tenisowej!

W związku z wygranym przetargiem na budowę hali lekkiej konstrukcji nad kortami ziemnymi przy naszym klubie niedługo zaczną się prace budowlane. Na spotkaniu z wykonawcą ustalono, że prace rozpoczną się w przeciągu 2 tygodni. Niestety tylko tyle czasu pozostało nam swobodnie korzystać z tych kortów. Dalej teren kortów będzie terenem budowy, co wiąże się z ich zamknięciem na czas budowy i kompletnego przekazania hali do użytku. Wg ustaleń wykonawca dołoży starań, aby ten termin był jak najkrótszy. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że część terminów nie zależy bezpośrednio od wykonawcy – dogranie terminów odbiorów przez różne instytucje. Ale Jesteśmy optymistycznie nastawieni i wierzymy, że całość inwestycji zostanie wykonana w możliwie krótkim czasie!

Zarząd LKS OLYMP